DierenDonatie.nl - Crowdfunding voor dieren projecten

Het team

Stichting DierenDonatie.nl is afhankelijk van de inzet en betrokkenheid van een groep enthousiaste vrijwilligers, van bestuur tot andere teamleden. Zij ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden.

Bestuur

Stichting DierenDonatie.nl heeft drie bestuursleden.
Voorzitter: Daniëlle de Jonge
Kerntaken: leiden van de vergaderingen, leiden van het bestuur en in- en externe vertegenwoordiging van de organisatie.
Portefeuilles: ‘Projecten’ en ‘PR & Communicatie’

Penningmeester: Bianca Ippel
Kerntaken: bijhouden financiële administratie, samenstellen financieel jaarverslag, bewaken bestuursplannen aan de hand van een begroting.
Portefeuilles: ‘Interne processen’ en ‘Sponsor- en fondsenwerving’

Secretaris (Aspirant bestuurslid): Bernadette Lere
Kerntaken: plannen en organisatie bestuurs- en teamvergaderingen, agenda en notuleren, backoffice.
Portefeuille: ‘Vrijwilligers’

Overige vrijwilligers

Het team van Stichting DierenDonatie.nl bestaat naast het bestuur uit:

Projectbeheerders

De projectbeheerders hebben een extern gerichte rol. Zij zijn de schakel tussen Stichting DierenDonatie.nl en de stichtingen waarmee zij direct contact hebben. Elke projectbeheerder wordt gekoppeld aan een project dat hij/zij van aanvraag tot afronding begeleidt, met uitzondering van het plaatsen van bestellingen van de gevraagde producten. Projectbeheerders beheren meerdere projecten tegelijk en werken vaak voor dezelfde stichtingen om de onderlinge relatie te versterken. Op dit moment zijn er vier projectbeheerders actief: Annemarth, Ingrid, Kelly en Kirsten.

Social media managers

De betrokkenheid tussen de donateurs en de stichtingen wordt versterkt door het gebruik van social media. Daarnaast wordt van deze media gebruik gemaakt om het aantal stichtingen en het aantal donateurs te vergroten door het verbeteren van onze zichtbaarheid. Op dit moment zijn er twee social media managers actief: Jolanda en Veronique.

Inkoper

Als projecten zijn behaald worden de producten door ons besteld en afgeleverd bij de betreffende stichting. Dit bestelproces is in handen van één persoon (met backup) die tevens de administratie bijhoudt. Op dit moment is één inkoper actief: Jack.

Allrounder

Vrijwilligers die door vakantie, ziekte of andere redenen tijdelijk niet inzetbaar zijn worden vervangen door een allround vrijwilliger. Ook worden andere taken in overleg aan deze persoon toebedeeld. Op dit moment is één allrounder actief: Yvette.

 

Onze ambities zijn groot(s)! Daarom zoeken we geregeld voor uitbreiding van ons team betrokken, zelfstandige en actieve enthousiastelingen die uiteraard net als wij dol zijn op dieren! Check hier de actuele vacatures.

Blijf op de hoogte van onze projecten en spoedoproepen